Välj rätt licens för din apputveckling

Om du funderar på att utveckla en “app” till iPhone så kan det vara bra och känna till att det finns främst två olika licenser man kan köpa. Den ena heter iOS Developer Program och den andra iOS Enterprise Program. I stort sett är de rätt likadana och den största skillnaden förutom priset (99$ respektive 299$) är vilka distributionskanalerna man får tillgång till. Medan den förstnämnda, som även är billigare, ger dig access att lägga ut alla din appar på AppStore så tillåter dig den andra licensen att endast distribuera dina appar internt.

Vadå distribuera internt?
Alla appar som skapas behöver inte ha syftet att tillfredsställa dina externa målgrupper, utan ett annat syfte kan vara att optimera och förenkla processer inom den egna organisationen. Detta skulle t.ex. kunna vara att digitalisera alla pappersformulär, säljmaterial etc. Dessa appar vill man då självklart inte lägga ut i AppStore, utan endast distribuera internt till berörda personer, vilket Enterprise-licensen möjliggör.

Vill man i ett senare skede lägga ut något i AppStore får man komplettera med en Developer-licens. En anledning till prisskillnaden mellan de olika licenserna är förmodligen den intäkt som Apple går miste om genom att bara distribuera apparna internt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...