Vart ska fältnamnet läggas i samband med svarsfält?

Det är än fråga som förmodligen inte många ställer sig och frågar man en interaktionsdesigner så går nog de flesta på magkänslan. Generellt finns det tre olika sätt att placera fältnamn i samband med svarsfält, texten ovanför fälten, högerställt samt vänsterställt framför fälten. Men är det så att olika placeringar lämpar sig bäst vid olika tillfällen, eller kan man placera texten “efter magkänsla”?

För att ta reda på detta utfördes år 2006  eye tracking undersökningar av herr Matteo Penzo som kom fram till följande: De tre olika sätten att placera fältnamn i samband med svarsfält gav vitt skilda resultat.

left_align_tracking

Låt oss ta en närmare titt på dessa tre alternativ.

Texten vänsterställd, framför fälten
left_align
När formulärnamnen var vänsterställda tog användarna tid på sig för att associera rätt namn till rätt fält. Detta krävde både fler ögonrörelser såväl som mer tid då det blev svårt för de att skapa sig en helhetsbild. Väljer du att vänsterställa fältnamnen så tänk på följande:
 • Passar bra när informationen som skall fyllas i är av en mer komplicerad karaktär
 • Mindre vertiklat utrymme behövs
 • Byte av fältnamn kan påverka designen
 • Möjliggör lätt överblick av fältnamnen
Texten högerställd, framför fälten
right_align

När formulärnamnen var högerställda upptäcktes en kraftig reducering av ögonrörelser. Detta sparade även in tid då användarna lyckades fylla i fälten på nästan halva tiden jämför med det vänsterställda alternativet.  Högerställer du fältnamnen så tänk på följande:

 • Associationen mellan fält och text blir tydligare
 • Mindre vertikalt utrymme behövs
 • Svårare att skanna av fältnamnen p.g.a. högerställning
 • Fälten fylls i snabbare
 • Passar bättre till information av enkel-svår karaktär

Texten ovanför fälten 

text ovanför fält

När formulärnamnen stod ovanför fälten så lyckades användarna att skanna av hela fältet med ett ögonsvep (riktigt snabbt). Det visade sig också att dessa formulär gick absolut snabbast att fylla i. Formulärnamn ovanför formulär lämpar sig alltså bäst när:

 • Du har mycket utrymme så besökarna får en god överblick
 • Du vill sänka tiden det tar att fylla i fälten
 • När informationen som användarna skall uppge är enkel
 • Behöver flexibilitet i layouten
Så som ni ser så skiljer det sig rätt mycket i hur man märker ut fältnamnen. Nu är det säkert ingen katastrof om ni upptäcker att ni har gjort det helt tvärtom, men kan vara värt att tänka på vid en eventuell re-design. Genom att lägga fältnamnet efter den nivå på information som skall in underlättar du för besökarna att klara av sina ärenden snabbare och förhoppningsvis mer korrekt.

Gracias till Luke W.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...