Vem äger internet?

Frågan kan tyckas vara banal men långt ifrån självklar. Frågan om vem som äger internet i din organisation borde inte bara vara central men dessutom högt prioriterad. När det digitala ansvaret hamnar under en avdelning så styrs företagets alla digitala satsningarna efter den avdelningens agenda vilket ofta resulterar i ett klent resultat.

Idag är det vedertaget att det digitala ansvaret ligger under kommunikations/marknads-, IT- eller säljavdelningen. För att generalisera så blir detta sällan bra. IT agerar ofta som en showstopper, marknad missar affären och sälj tror att det räcker med att visa kontaktuppgifterna och en produktkatalog. Möjligheterna är så mycket större än en avdelnings agenda och att inte nyttja potentialen till fullo resulterar i en bromsad expansion.

Frågar man visionärerna så liknar de oftast internet med elen. De menar att internet ska vara en del av företagets DNA. Det ska genomsyra hela organisationen och ansvaret skall vara decentraliserad och en icke fråga, precis som med elen. En fin vision. Problemet är att vi är så långt ifrån den verkligheten att jag tvekar på om vi någonsin kommer att få se den.

Framtiden - vi är inte riktigt där än

Framtiden - vi är inte riktigt där än

Under sent 1800-tal när elektriciteten kom så var tillgången begränsad och man anställde chefer för elektriciteten för att kunna ta strategiska beslut. Dessa var tvungna att avgöra hur el skulle förbrukas och fördelas för att skapa automatiska processer och därmed får företaget att expandera. Efter ett tag började infrastrukturen sätta sig och oberoende parter började tillverka elförbrukande produkter som kunde utnyttjas. Idag är el (ofta) en icke fråga dock finns det fortfarande ansvariga i varje organisation som lägger grunden för produkter och arbetssätt. Denna process har tagit över 100 år.

Så vem bör äga den digitala frågan?

Vi står idag inför exakt samma utmaningar som med elen dock med en mycket mer naiv inställning. Att lägga ansvaret under en befintlig avdelning är ingen bra lösning av flertalet anledningar. Internt är så mycket mer mångfacetterat och precis som när elen kom så behöver vi, än så länge, styrande positioner som kan aggregera tankar och önskemål från organisationen. Vi behöver personer som ser affärsmöjligheterna utifrån hela organisationen och därefter avgör hur vi bäst nyttjar möjligheterna och tar strategiska beslut.

elektricitet chef

Internetchefen. Han bör äga internet i din organisation.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...