Vikten av VARFÖR

Med alltför jämna mellanrum slår det mig hur lite beslut, om digitala satsningar, ifrågasätts. Ofta kan jag befinna mig på möten där det har kommit ett direktiv uppifrån om en satsning inom ett digitalt område, “vi behöver en digital strategi” eller “låt oss bygga om webbplatsen”. Men sällan bryts frågan ner och svaret på varför lämnas ute.

Det först alla borde fråga säg är: Varför behöver vi det och hur tillför det här ett värde till affären (och användaren)? Hur kommer denna satsning att bidra till vårt unika värdeerbjudande?

Självklart kan projekt som genomförs utan denna granskning lyckas, problemet är att de digitala satsningarna ofta blir kortsiktiga och huruvida det tillför värde förblir obesvarat.

WHYYYYY

För att komma igång snabbt så finns det en enkel lösning på detta, fråga bara VARFÖR. En bra tumregel är att fråga varför minst fem (5) gånger vilket ofta kan ge svar på om en satsning bör genomföras eller inte. Ta detta exempel:

Ledning: Vi behöver vara närvarande på Facebook!
Du: Varför?

Ledning: För att där är våra kunder och vi behöver föra dialog med dem!
Du: Varför?

Ledning: Försäljningen har stagnerat och vi behöver veta om de har synpunkter på nått!
Du: Varför? Vad säger kundtjänst?

Ledning: Vi har inte pratat med kundtjänst och de sparar heller inte inkommande ärenden!
Du: M-hm.

Att bara jobba med de ytliga delarna är enkelt men för att satsningar verkligen ska lyckas bör de inte bara vara förankrade kring det unika värdeerbjudandet men även i organisationen. Inte förens det finns rätt struktur, resurser och tänk komma man att kunna jobba kvalitativt med satsningen.

I fallet ovan kan det vara vettigt att börja undersöka hur avdelningar internt bör verka för större kunskapsutbyten. Revidera organisationsstruktur och processer istället och nyttja det digitala mediet som ett stödjande ben. Ofta är inte den första lösningen den bästa.

För att avsluta hela inlägget, ett klipp med Louis CK om just: VARFÖR. Enjoy!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...