Vilket kognitivt system påverkar den digitala upplevelsen?

Enligt forksning så använder sig vår hjärna av två olika kognitiva system, det automatiska samt det reflektiva. Det förstnämnda fungerar mer instinktivt, medan det andra ger tid för eftertanke och reflektion. Ser du till exempel en fotboll komma flygandes mot dig slår förhoppningsvis det automatiska systemet in och du flyttar på dig medan det reflektiva systemet hjälper dig räkna matte och planera bilrutten. I listan nedan ser vilka olika egenskaper de två olika systemen har.

Automatiska systemet   Refelektiva systemet
Okontrollerad

Ansträngninslös

Associativ

Snabb

Omedveten

Rutin

 Kontrollerad

Ansträngningsfull

Deduktiv

Långsam

Medveten

Regelföljande

Varför behöver vi veta det här?
Jo, detta är anledningen till VARFÖR det är så viktigt att jobba med användarhet och utgå från målgruppens preferenser. Oftast när en användare sitter framför datorn så är vi styrda av det automatiska systemet. Vi navigerar oss utan större eftertanke och intuitivt vilket är direkt kopplat  till gamla inlärda beteenden och rutiner.

Detta förklarar även varför det är så viktigt att göra lokala anpassningar av det visuella då invanda beteenden ofta härstammar från den rådande kulturen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...